The Autism Spectrum Quotient (AQ)

Psycholog Simon Baron-Cohen wraz z kolegami z Cambridge's Autism Research Centre stworzyli kwsestionariusz: Autism-Spectrum Quotient (AQ) w celu dokonania oceny skali występowania cech autystycznych wśród dorosłych. Podczas pierwszego głównego procesu badania, przy którym wykorzystywano test, średni wynik w grupie badanej wyniósł 16.4. Osiemdziesiąt procent osób, u których zdiagnozowano uprzednio autyzm lub podobne zaburzenie uzyskało wynik 32 lub wyzej. Test nie stanowi narzędzia do stawiania diagnozy. Wiele osób, których wynik wyniósł 32 lub więcej i nawet spełniają kryteria dla łagodnej postaci autyzmu lub Zespołu Asperegera nie zgłasza trudności w codziennym funkcjonowaniu.

 

Kliknij tutaj, aby rozpocząć test